Vergoedingen

• Oefentherapie Zeeburg heeft met alle zorgverzekeraars een contract.
• De behandelingen  worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering en vallen, indien het gaat om een niet-chronische aandoening, buiten je eigen risico
• Chronische aandoeningen : de eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling wordt de behandeling vergoed uit de basisverzekering
• Artose heup en knie: 1e 12 behandelingen worden vergoed uit de Basisverzekering.
• Ook zonder verwijzing kunt je terecht bij oefentherapie Zeeburg.
Het aantal behandelingen dat vergoed wordt hangt af van je zorgverzekering en je polis. Kijk hiervoor in de eigen polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Indien je niet verzekerd bent voor oefentherapie Mensendieck,  en je hebt alleen een basisverzekering of de maximale vergoeding is al bereikt, dan geldt het tarief van € 40,00 per behandeling.

Wanneer je verhinderd bent of een afspraak wilt verzetten dien je dit minimaal 24 uur van te voren aan te geven, telefonisch of per mail. Wanneer je niet tijdig afzegt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd 100% in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar.