Klachtenregeling

Oefentherapie Zeeburg hecht veel waarde aan kwaliteit en tevreden cliënten en neemt klachten serieus. Er wordt steeds gewerkt aan optimalisering van de kwaliteit en service. Er kunnen altijd fouten worden gemaakt of misverstanden ontstaan. Mocht je niet tevreden zijn of een klacht hebben over de behandeling of bejegening, neem dan in eerste instantie contact op met de praktijk. Een goed gesprek is dikwijls voldoende om klachten op te lossen. Komen we er samen niet uit dan is het goed om te weten dat de praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de VvOCM. Voor meer informatie hierover verwijs ik je naar de folder.